Tư vấn ISO 9001

Chứng nhận ISO 9001

Dịch vụ tư vấn làm chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001

I.HIỂU RÕ HƠN  VỀ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

1. ISO 9001:2015 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận cho việc quản lý chất lượng của các doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ISO  9001:2015 áp dụng cho các quá trình tạo ra và kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ của một tổ chức sản xuất, cung cấp, kinh doanh sản phẩm dịch vụ. Quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu của khách hàng được đáp ứng. Tiêu chuẩn ISO 9001 được thiết kế để áp dụng cho hệ thống bất kỳ của tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình, ngành nghề nào trên thế giới.

2.Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Cam kết và triển khai Chính sách Chất lượng.
 • Phân tích bối cảnh tổ chức, các rủi ro và cơ hội, và phát triển các biện pháp kiểm soát. Nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý, và cải tiến liên tục.
 • Kiểm soát Chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong suốt các quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phòng ngừa các rủi ro về chất lượng thông qua kiểm soát các hoạt động nghiên cứu phát triển, hoạch định sản xuất. Cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng, mua hàng và kiểm tra, thử nghiệm.
 • Kiểm soát các sản phẩm/đầu ra không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục.
 • Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự, năng lực của hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng và môi trường cần thiết quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
 • Trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý.

3. Cùng với quá trình thực hiện các cam kết theo lộ trình hội nhập quốc tế

 • Đặc biệt là Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Cộng đồng kinh tế Asean và các hiệp định thương mại tự do khác. Việc cam kết cùng với khả năng đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2015 trở thành điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh về năng suất và chất lượng.

II.ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức,  doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không phân biệt quy mô.

III. LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ISO 9001

 1. Tăng độ hài lòng của khách hàng:

  Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu phải theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ/ sản phẩm do doanh nghiệp của bạn cung cấp. Nó có nghĩa là khi doanh nghiệp bạn có giấy chứng nhận ISO 9001:2015 sẽ tăng sự hài lòng từ phía khách hàng. Đáp ứng được yêu cầu và cơ hội trúng thầu sẽ cao hơn.

 2. Hoạt động theo quy trình, tài liệu và biểu mẫu thống nhất:

  ISO 9001:2015 giúp  các nhân viên chủ chốt của doanh nghiệp. nắm bắt được các quy trình kiểm soát công việc một cách chi tiết, cụ thể từ đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Sẽ vận hành theo hệ thống tăng sản lượng, năng suất một cách rõ rệt. Luôn đảm bảo sản phẩm dịch vụ đầu ra là phù hợp và đạt yêu cầu. Khi tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đào tạo áp dụng tiêu chuẩn  ISO 9001:2015 đảm bảo toàn bộ nhân viên của doanh nghiệp đều làm việc trên cơ sở tài liệu thống nhất.

 3. Được đánh giá bởi Tổ chức chứng nhận được công nhận Quốc tế

  Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 có hiệu lực toàn cầu. Điều này không chỉ giúp tổ chức hay doanh nghiệp của bạn duy trì và cải tiến hoạt động mà còn vận dụng kinh nghiệm của chuyên gia đánh giá để cải tiến hệ thống.

 4. Tăng khả năng trúng thầu và cơ hội ký kết hợp đồng:

  Khách hàng thường không đủ khả năng để tìm hiểu rõ đối tác hay nhà cung cấp của mình. Do vậy, họ thường sử dụng giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn quản lý khác làm thước đo để xác định đối tác của mình có phải là đối tác tin cậy không, để từ đó xem xét hồ sơ đấu thầu của bên bạn.

 5. Quản lý rủi ro:

  Đảm bảo doanh nghiệp bạn nhận thức và tuân thủ các quy định pháp luật. Tăng khả năng phục hồi của doanh nghiệp, thông qua công tác đào tạo chéo đến sao lưu dự phòng thường xuyên.

 1. Sự tham gia của nhân viên:

  Cung cấp các công cụ làm việc thích hợp cho nhân viên của doanh nghiệp, đào tạo và xây dựng ở họ tinh thần trách nhiệm với công việc nhằm tăng độ hài lòng với công việc.

 2. Tăng lợi nhuận và hiệu quả:

  Giảm sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Giúp doanh nghiệp nhanh chóng sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.

 1. Hồ sơ:

  Doanh nghiệp không cần lưu giữ tất cả tài liệu, hồ sơ mà chỉ giữ những tài liệu, hồ sơ được yêu cầu. Nếu như trước kia doanh nghiệp bắt buộc phải lưu giữ mọi thứ nhưng hiện nay thì không.

 2. Hạn chế sửa chữa/đánh giá lại/khiếu nại của khách hàng:

  Việc sửa chữa, đánh giá lại và khiếu nại của khách hàng đều làm lãng phí thời gian và tiền bạc. Để hạn chế và khắc phục các vấn đề trên, ISO 9001 được xây dựng nhằm phát hiện vấn đề, điều tra nguyên nhân, thống nhất và triển khai hành động khắc phục.

 3. Cải tiến liên tục:

  Môi trường kinh doanh hiện nay không ngừng thay đổi. Do vậy, doanh nghiệp của bạn cần phải cải tiến và thay đổi để thích nghi với sự thay đổi đó. Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp doanh nghiệp giám sát các chỉ số quan trọng của mình và đưa ra các quyết sách và hành động phù hợp thực tiễn.

IV. QUY TRÌNH TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Giai đoạn 1: Tư vấn và  định hướng ban đầu

 • Tư vấn khảo sát hệ thống quản lý đang tồn tại của Công ty theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Đào tạo tìm hiểu về Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001:2015.
 • Xác định và hoàn thiện cơ cấu tổ chức.
 • Chỉ định và phân công trách nhiệm-quyền hạn của đại diện Lãnh đạo (MR), Nhóm điều hành (công tác).
 • Ổn định các phòng, ban thích hợp và chức năng, nhiệm vụ kèm theo.
 • Xác định chức danh công việc và yêu cầu năng lực, qui định nhiệm vụ-quyền hạn tương ứng.

Giai đoạn 2: Xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu ISO 9001:2015

 • Đào tạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trên nền tảng công nghệ 4.0 chuẩn bị cho quá trình chứng nhận ISO 9001:2015
 • Lập cấu trúc của bộ tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và xác định các tài liệu cần xây dựng (văn bản hóa)
 • Xây dựng hệ thống tài liệu tiêu chuẩn ISO
 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giai đoạn 3: Đánh giá xem xét hệ thống

 • Đào tạo và hướng dẫn  áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho cán bộ công nhân viên và các phòng ban liên quan.
 • Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
 • Lựa chọn đánh giá viên
 • Đánh giá  nội bộ
 • Áp dụng các hành động khắc phục một cách toàn diện
 • Đánh giá  xem xét Hệ thống
 • Khắc phục và cải tiến sau đánh giá xem xét Hệ thống
 • Đăng ký chứng nhận

Giai đoạn 4: Chứng nhận

 • Đánh giá của cơ quan chứng nhận
 • Khắc phục và cải tiến sau đánh giá chứng nhận

V. THỜI GIAN HOÀN THIỆN:

 • Tư vấn  chứng nhận  ISO 9001:2015: 30 ngày
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đáp ứng hệ thống quản lý: 30 ngày: Được cấp bởi các tổ chức Chứng nhận do khách hàng lựa chọn.

VI. CHÍNH SÁCH HẬU MÃI

 • Hỗ trợ miễn phí tư vấn các vấn đề  liên quan tới chất lượng sản phẩm, tư vấn pháp lý
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các dịch vụ khác như tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý liên quan
 • Hỗ trợ đăng logo và quảng bá sản phẩm trên các diễn đàn, website…

VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN TƯ VẤN TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 TẠI LUẬT HẢI PHÒNG ?

 • Thủ tục thuận tiện – hỗ trợ tối đa: Với phương châm “Chuẩn mực – Uy tín – Chuyên nghiệp”, Luật Hải Phòng đặt chất lượng dịch vụ tư vấn và yếu tố đúng hẹn lên hàng đầu. Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ luôn được Luật Hải Phòng đồng  hành, hỗ trợ tối đa và đầy đủ các bước thực hiện, đảm bảo thuận lợi nhất trong quá trình hoàn thiện thủ tục, đăng ký, đánh giá và chứng nhận.
 • Chi phí hợp lý đáp ứng được nhu cầu của khách hàng: Chi phí tại Luật Hải Phòng luôn luôn phù hợp theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, với phương châm hỗ trợ tối đa và cắt giảm các khoản chi phí phát sinh để đưa ra một mức chi phí hợp lý nhất theo từng quy mô và hiện trạng của doanh nghiệp.
 • Giá trị của chứng chỉ toàn cầu: Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bởi các đối tác của Luật Hải Phòng được công nhận bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BOA) – Bộ Khoa học công nghệ và được thừa nhận bởi Diễn đàn công nhận Quốc tế IAF có giá trị trên toàn thế giới.
 • Không ngại đường xa: Chuyên giả của Luật Hải Phòng không ngại đi đến những vùng xa, tỉnh xa để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho khách hàng. Chúng tôi coi công việc này là vinh quang, góp sức tạo nên sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trên trường Quốc tế.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

MỌI YÊU CẦU DỊCH VỤ XIN LIÊN HỆ: (0225) 65.64.222

VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT & THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Logo Luật Hải Phòng

ĐỊA CHỈ: TẦNG 1, TÒA NHÀ KHÁNH HỘI, 2/3C LÊ HỒNG PHONG, QUẬN NGÔ QUYỀN, TP HẢI PHÒNG

EMAIL: INFO@DOANHNGHIEPMOI.NET  – WEBSITE: LUATHAIPHONG.VN

Thiết kế website tại Hải Phòng – Đăng tuyển dụng nhân sự tại vieclammoi.vn