Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Giấy đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Được cổng thông tin doanh nghiệp giới thiệu các điều kiện cấp. Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc. Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh thuốc. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam.

Cơ sở sản xuất thuốc bao gồm:

 • Doanh nghiệp sản xuất thuốc.
 • Hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ dược liệu.

Cơ sở bán buôn thuốc bao gồm:

 • Doanh nghiệp bán buôn thuốc.
 • Hợp tác xã, hộ kinh doanh bán buôn dược liệu, thuốc đông y và thuốc từ dược liệu.
 • Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế.

Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc bao gồm:

 • Sản xuất thuốc.
 • Bán buôn thuốc.
 • Xuất khẩu.
 • Nhập khẩu thuốc.
 • Dịch vụ bảo quản thuốc.
 • Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.
 • Dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở xuất nhập khẩu thuốc:

Đối với Người quản lý chuyên môn về dược: 

 • Phải có Chứng chỉ hành nghề dược. Phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc.

Đối với cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở xuất khẩu thuốc:

 • Có số lượng nhân sự, có trình độ và được đánh giá phù hợp với công việc được giao.
 • Nhà kho, hệ thống phụ trợ phải được thiết kế, xây dựng, sử dụng và bảo dưỡng phù hợp với mục đích bảo quản và quy mô sử dụng.
 • Thiết bị bảo quản và thiết bị vận chuyển phải được: Trang bị, bố trí, thiết kế, đánh giá, thẩm định, sử dụng và bảo dưỡng phù hợp với mục đích sử dụng đảm bảo điều kiện bảo quản và các hoạt động bảo quản.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, các hướng dẫn, quy trình bao trùm cho các hoạt động được thực hiện.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

 • Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc.
 • Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc phải đáp ứng các điều kiện quy định đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. Phải đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP) đối với cơ sở làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc. Và phải bảo đảm các trách nhiệm đối với bên thuê dịch vụ về: Chất lượng, số lượng, giá trị thuốc và bảo đảm để bên thuê dịch vụ thực hiện trách nhiệm đối với thuốc do cơ sở nhận bảo quản.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc

Đối với Người quản lý chuyên môn về dược:

 • Phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở sản xuất thuốc.

Đối với cơ sở sản xuất thuốc:

 • Có số lượng nhân sự, có trình độ và được đánh giá phù hợp với công việc được giao.
 • Nhà xưởng, hệ thống phụ trợ và thiết bị được trang bị, bố trí, thiết kế, chế tạo, đánh giá, thẩm định, sử dụng và bảo dưỡng phù hợp với mục đích sử dụng.
 • Có khu vực kiểm tra chất lượng đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng phù hợp quy mô sản xuất.
 • Có khu vực bảo quản bảo đảm điều kiện bảo quản và các hoạt động bảo quản phù hợp quy mô sản xuất.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu dựa trên các tiêu chuẩn, công thức, hướng dẫn, quy trình bao trùm cho các hoạt động được thực hiện.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn thuốc

Đối với Người quản lý chuyên môn về dược:

 • Phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán buôn thuốc.

Đối với cơ sở bán buôn thuốc:

 • Có số lượng nhân sự, có trình độ và được đánh giá phù hợp với công việc được giao.
 • Nhà kho, hệ thống phụ trợ phải được thiết kế, xây dựng, sử dụng và bảo dưỡng phù hợp với mục đích bảo quản và quy mô sử dụng. Đảm bảo bảo quản theo đúng điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc. Có khu vực riêng để bảo quản có trật tự các loại sản phẩm khác nhau. Khu vực tiếp nhận, cấp phát phải có khả năng bảo vệ thuốc khỏi các điều kiện thời tiết bất lợi. Các khu vực bảo quản liên quan phải có biển hiệu thích hợp, rõ ràng.
 • Thiết bị bảo quản và thiết bị vận chuyển phải được: Trang bị, bố trí, thiết kế, đánh giá, thẩm định, sử dụng và bảo dưỡng phù hợp với mục đích sử dụng, đảm bảo điều kiện bảo quản và các hoạt động bảo quản.
 • Kho bảo quản phải trang bị hệ thống phát điện dự phòng cho hoạt động của kho lạnh.
 • Có phương tiện vận chuyển thuốc bảo đảm điều kiện bảo quản, yêu cầu về an ninh, an toàn đối với thuốc do cơ sở kinh doanh.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, các hướng dẫn, quy trình bao trùm cho các hoạt động được thực hiện.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc

Chủ cơ sở bán lẻ thuốc:

 • Phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán lẻ thuốc.

Cơ sở bán lẻ thuốc, trừ cơ sở bán lẻ dược liệu, phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có địa điểm cố định, riêng biệt. Bố trí ở nơi cao ráo, thoáng mát, an toàn, cách xa nguồn ô nhiễm và có biển hiệu theo quy định.
 • Địa điểm bán lẻ phải được xây dựng chắc chắn. Có trần chống bụi, tường và nền nhà phải dễ làm vệ sinh, đủ ánh sáng. Nhưng không để thuốc bị tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời. Bảo đảm duy trì điều kiện bảo quản ghi trên nhãn thuốc.
 • Diện tích phù hợp với quy mô kinh doanh. Phải có khu vực để trưng bày, bảo quản thuốc và khu vực để người mua thuốc tiếp xúc và trao đổi thông tin về việc sử dụng thuốc với người bán lẻ.
 • Phải bố trí thêm diện tích cho những hoạt động khác. Khu vực pha chế theo đơn nếu có tổ chức pha chế theo đơn. Khu vực ra lẻ các thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc để bán lẻ trực tiếp cho người bệnh. Nơi rửa tay cho người bán lẻ và người mua thuốc. Khu vực tư vấn riêng cho bệnh nhân và ghế cho người mua thuốc trong thời gian chờ đợi.
 • Phải có tủ, giá, kệ bảo quản thuốc đáp ứng yêu cầu về điều kiện bảo quản thuốc. Yêu cầu về bảo đảm an ninh, an toàn đối với thuốc.
 • Trường hợp kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế thì phải có khu vực riêng, không bày bán cùng với thuốc và không gây ảnh hưởng đến thuốc.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

Người quản lý chuyên môn về dược:

 • Phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ số lượng nhân sự, có trình độ và được đánh giá phù hợp với công việc được giao.
 • Phòng kiểm nghiệm phải được bố trí, thiết kế phù hợp. Đủ rộng để bố trí riêng biệt các hoạt động kiểm nghiệm khác nhau, đủ chỗ cho trang thiết bị chuyên môn, hồ sơ tài liệu và không gian làm việc cho nhân viên.
 • Các thiết bị, máy móc, dụng cụ phải được trang bị phù hợp với phương pháp kiểm nghiệp, mục đích kiểm nghiệp của doanh nghiệp và thích hợp với việc lấy mẫu, phân tích, hiệu chuẩn và xử lý dữ liệu.
 • Được trang bị đầy đủ hóa chất, thuốc thử, chất chuẩn, tài liệu kỹ thuật đáp ứng mục đích kiểm nghiệm.
 • Có hệ thống quản lý chất lượng, hồ sơ tài liệu, hướng dẫn, quy trình bao trùm cho các hoạt động được thực hiện.

Thông tin thêm

Quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận nói trên. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp với thời hạn 5 năm. Khi hết hạn, cơ sở kinh doanh làm thủ tục cấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ sở đang sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ:

 • thuốc gây nghiện.
 • thuốc hướng tâm thần.
 • tiền chất dùng làm thuốc.
 • thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện.
 • thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất hướng tâm thần.
 • thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất.

được tiếp tục hoạt động cho đến khi thực hiện theo các quy định của Luật dược 2016.


BÁO GIÁ DỊCH VỤ

MỌI YÊU CẦU DỊCH VỤ XIN LIÊN HỆ: (0225) 65.64.222

VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT & THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Logo Luật Hải Phòng

ĐỊA CHỈ: TẦNG 1, TÒA NHÀ KHÁNH HỘI, 2/3C LÊ HỒNG PHONG, QUẬN NGÔ QUYỀN, TP HẢI PHÒNG

EMAIL: INFO@DOANHNGHIEPMOI.NET  – WEBSITE: LUATHAIPHONG.VN

Thiết kế website tại Hải Phòng – Đăng tuyển dụng nhân sự tại vieclammoi.vn