Tư vấn ISO 22000

Tư vấn ISO 22000

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000 tại Hải Phòng

Chứng nhận ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm (ATTP) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành. Được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 22000 đối với một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm đảm bảo đơn vị đó có hệ thống quản lý tốt về ATTP và có khả năng cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường và người tiêu dùng.

I. Ý NGHĨA CỦA CHỨNG NHẬN ISO 22000

Sai lầm trong cung cấp thực phẩm có thể vô cùng nguy hiểm và đắt giá. Tiêu chuẩn ISO 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng và áp dụng, nhằm đảm bảo an toàn và chắc chắn rằng, không có mắt xích nào yếu trong chuỗi cung cấp thực phẩm.

Vì sao chứng nhận ISO 22000 lại quan trọng trong thời điểm này ?

1. An toàn thực phẩm

ISO 22000 có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm. Từ khâu chăn nuôi, sơ chế đến chế biến, vận chuyển và lưu kho. Cũng như các khâu hợp đồng phụ bán lẻ, hoặc các tổ chức liên quan khác. Ví dụ như, xí nghiệp sản xuất thiết bị, bao bì, các chất làm sạch, phụ gia thực phẩm …vv.

An toàn thực phẩm liên quan đến sự tồn tại các mối nguy liên quan đến thực phẩm. Vì các mối nguy liên quan đến thực phẩm có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm. Nên việc kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ chuỗi là tối cần thiết. Bởi vậy, an toàn thực phẩm là trách nhiệm chung và chỉ được đảm bảo chắc chắn bằng một sự cố gắng chung của tất cả các bên tham gia chuỗi.

2. Tiêu chuẩn quốc tế

Các tổ chức sản xuất, chế biến hay cung cấp thực phẩm đều nhận thấy yêu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về bằng chứng là họ có thể phát hiện và kiểm soát các mối nguy thực phẩm. Cũng như những điều kiện ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. ISO 9001:2000 về quản lý chất lượng không phải là hệ thống đặc thù cho an toàn thực phẩm.

Vì vậy, nhiều nước như Đan mạch, Hà lan, Irelan, Uc và các nước khác đã xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia. và các tài liệu khác khuyến khích áp dụng, để phục vụ cho việc đánh giá các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Chính điều này đã dẫn đến nhiều nhầm lẫn nên cần phải thống nhất các tiêu chuẩn quốc gia này thành một tiêu chuẩn quốc tế. Đó là lý do vì sao năm 2001. Hội Tiêu chuẩn Đan Mạch đã đề nghị với Ban Thư ký ISO/TC34 về thực phẩm một đề tài mới về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Đó là lý do ra đời tiêu chuẩn ISO 22000.

Yêu cầu đối với tổ chức áp dụng tiêu chuẩn:

ISO 22000 nêu lên các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi thực phẩm, khi một tổ chức:

 • Cần phải chứng tỏ khả năng kiểm sóat các mối nguy về an toàn thực phẩm để cung cấp thực phẩm an toàn, đáp ứng cả yêu cầu của khách hàng lẫn yêu cầu quản lý
 • Nhằm tăng cường sự thỏa mãn khách hàng, bằng cách kiểm sóat hữu hiệu các mối nguy ATTP, bao gồm các quá trình cập nhật hệ thống.

II. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ISO 22000:2005

STT Các bước triển khai Nội dung
1
Giai đoạn 1:

khảo sát, xác định phạm vi áp dụng:

 • Lãnh đạo cần hiểu ý nghĩa của ISO 22000:2005 đối với phát triển tổ chức.
 • Định hướng các hoạt động.
 • Xác định các mục tiêu và các điều kiện áp dụng cụ thể.
2
Giai đoạn 2:

triển khai áp dụng dựa trên 7 nguyên tắc và 12 bước thực hiên.

 • Áp dụng ISO 22000:2005 cần thành lập một nhóm/ đội quản lý an toàn thực phẩm.
 • Nhóm này bao gồm Trưởng nhóm và đại diện của các bộ phận trong phạm vi áp dụng ISO 22000:2005.
 • Trưởng nhóm an toàn thực phẩm thay mặt lãnh đạo cơ sở sản xuất chỉ đạo áp dụng hệ thống theo ISO 22000:2005 và chịu trách nhiệm về lĩnh vực này.
3
Giai đoạn 3:

Ðánh giá thực trạng của cơ sở sản xuất thực phẩm so với các yêu cầu của tiêu chuẩn

 • Cần rà soát các hoạt động, xem xét yêu cầu và mức độ đáp ứng hiện tại của cơ sở sản xuất thực phẩm.
 • Đánh giá này làm nền tảng để hoạch định những nguồn lực cần thay đổi hay bổ sung.
 • Qua đó, cơ sở sản xuất thực phẩm xây dựng các chương trình, dự án chi tiết nhằm đảm bảo kiểm soát các mối nguy hướng đến an toàn thực phẩm vào mọi thời điểm khi tiêu dùng.
4
Giai đoạn 4:

Huấn luyện, đào tạo với nhiều chương trình thích hợp với từng cấp quản trị cũng như nhân viên

 • Nội dung đào tạo chính bao gồm ISO 22000:2005, ISO 9000:2005, HACCP, GMP và/hoặc GAP và/hoặc GVP và/hoặc GHP và/hoặc GPP và/hoặc GDP và/hoặc GTP, ISO/TS 22004.
 • Chương trình huấn luyện đào tạo có thể thực hiện gắn liền với các hệ thống khác như ISO 9001:2008 và/hoặc ISO 14001:2004 và/hoặc SA 8000:2001 và/hoặc OHSAS 18001:2007) dưới hình thức tích hợp các hệ thống quản lý trong một cơ sở sản xuất thực phẩm.
5
Giai đoạn 5:

Thiết lập hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2005

 Hệ thống tài liệu được xây dựng và hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của cơ sở sản xuất thực phẩm bao gồm:

 • Chính sách an toàn thực phẩm.
 • Các mục tiêu về an toàn thực phẩm.
 • Các quy trình (thủ tục) theo yêu cầu của 7 tiêu chuẩn, bao gồm cả các Chương trình tiên quyết (PRP), các Chương trình tiên quyết vận hành (oPRP), Kế hoạch HACCP.
 • Các tài liệu cần thiết để tổ chức thiết lập, triển khai và cập nhật có hiệu lực một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
6
Giai đoạn 6:

Triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

 • Phổ biến để mọi nhân viên nhận thức đúng về hệ thống tài liệu theo ISO 22000:2005.
 • Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến từng quy trình cụ thể.
 • Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo các tài liệu đã được phê duyệt.
7
Giai đoạn 7:

Xác nhận giá trị, thẩm tra, cải tiến và chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận

 • Cơ sở sản xuất thực phẩm tiến hành các hoạt động cần thiết để xác nhận giá trị (Validation), các hoạt động thẩm tra (Verification), kể cả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý.
 • Phân tích kết quả của các hoạt động kiểm tra xác nhận để xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Tiến hành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến cần thiết.
 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Cơ sở sản xuất thực phẩm có quyền lựa chọn tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ.
 •  Đánh giá trước chứng nhận nhằm xác định mức độ hoàn thiện và sự sẵn sàng của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đồng thời chuẩn bị cho cuộc đánh giá chính thức.
8
Giai đoạn 8:

Đánh giá chứng nhận

 • Do tổ chức độc lập, khách quan tiến hành nhằm khẳng định tính phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005;
 • Thẩm tra kết quả khắc phục các vấn đề không phù hợp phát hiện sau đánh giá (nếu có);
 • Cấp giấy chứng nhận.
9
Giai đoạn 9:

Duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sau khi chứng nhận:

– Cơ sở sản xuất thực phẩm cần tiếp tục duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và không ngừng cải tiến hướng đến thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ

MỌI YÊU CẦU DỊCH VỤ XIN LIÊN HỆ: (0225) 65.64.222

VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT & THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Logo Luật Hải Phòng

ĐỊA CHỈ: TẦNG 1, TÒA NHÀ KHÁNH HỘI, 2/3C LÊ HỒNG PHONG, QUẬN NGÔ QUYỀN, TP HẢI PHÒNG

EMAIL: INFO@DOANHNGHIEPMOI.NET  – WEBSITE: LUATHAIPHONG.VN

Thiết kế website tại Hải Phòng – Đăng tuyển dụng nhân sự tại vieclammoi.vn