thành lập công ty vốn nước ngoài

Thành lập công ty vốn nước ngoài 100%

Quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực hiện như sau: Bước 01: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh...

Read More...

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì ?

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là một việc còn khá xa lạ với nhiều người, tuy nhiên đây là một thủ tục rất cần thiết khi một người muốn một...

Read More...
quy định về website thương mại điện tử

Thành lập website thương mại điện tử

Thế nào là website thương mại điện tử? Hồ sơ thủ tục trình tự thành lập website thương mại điện tử như thế nào? Tư vấn Luật Hải Phòng...

Read More...
thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh được quy định như thế nào về trình tự, thủ tục. Luật Doanh nghiệp có những thay đổi như thế nào....

Read More...