góp vốn ằng thương hiệu góp vốn bằng sở hữu trí tuệ

Quy định về góp vốn bằng thương hiệu và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Quy định về góp vốn bằng thương hiệu và góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ năm 2019. Hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn bằng thương...

Read More...
thay đổi đăng ký doanh nghiệp

7 Lưu ý thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có những lưu ý nhất định mà bạn không thể không biết. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Read More...